Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

SZÉP Kártya  keretemelés  szoc hó adó mentesítés 2020.06.30-ig

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól a 2020. június 30-ig adott juttatások esetében

3. § (1) A  2020. évben a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 71.  §

(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

(2) A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –

aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

ab) a  400 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak

az év egy részében áll fenn;

ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;

b) más munkáltató esetében

ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

bb) a  800 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak

az év egy részében áll fenn;

bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

(4) A  (3)  bekezdés szerinti adómentesség e  kormányrendelet hatálybalépésétől a  2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.

4. § Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 58.  §

(4)  bekezdésétől eltérően a  költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete,

illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az  egy foglalkoztatottnak éves szinten

– az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó összege – törvény

eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.