Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Számlázó program bejelentési kötelezettség

A  23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben megjelent a számlázó program bejelentési kötelezettség. A rendelet 2014.07.01-től hatályos. (89. számú Magyar Közlöny)

Fontos, hogy ezen bejelentési kötelezettségnek a számlázó program felhasználójának kell eleget tennie.

Az a vállalkozás, aki már most is számlázó programot használ, és idén október 1. után is szeretné azt használni, annak november 15-ig be kell jelenteni az adóhatóságnak a programmal kapcsolatos adatokat.

A számlázási programhoz a fejlesztőnek továbbra is dokumentációt kell készíteni. A program csak olyan funkciókkal rendelkezhet, amelyek szerepelnek a dokumentációjában. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a program funkciói megváltoznak, akkor a dokumentációt frissíteni kell. A dokumentációt a programot használó adóalanynak meg kell őrizni, ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig. Ez vonatkozik a program valamennyi kiegészítésére, illetve módosítására. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

A rendelet eltérő bejelentési kötelezettséget ír elő „hagyományos” számlázó program felhasználói és az online számlázó program felhasználói számára.

A „hagyományos” számlázó program olyan program amelyet a felhasználónak a számítógépére kell telepíteni.

Online számlázó programról beszélünk, ha a számlázó program az interneten keresztül érhető el és használható.

Számlázó program esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

  1. A használt számlázó program nevét
  2. Fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát
  3. Értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát
  4. Beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén –
  5. a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
  6. A 3. pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Online számlázó programok esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül.

  1. Az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét
  2. Az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát
  3. Az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

A szakember szerint nem változott a folyamatos sorszámozottságra vonatkozó előírás, valamint az a követelmény, miszerint számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.  

Számlázó program bejelentési határidők

A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Aki idén október 1. után szerez be, vesz használatba számlázási programot, illetve vesz igénybe online számlázási szolgáltatást, annak 30 napon belül kell bejelentenie az adatokat az adóhatóságnak.

Bármilyen számlázási rendszert is használ, a forgalomból történő kivonást követő 30 napon belül be kell jelentenie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

forras: 23/2014.NGM rendelet,   pbkik.hu,  torvenyeswebaruhaz.com