Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nyitvatartás a kiskereskedelemben, adventi nyitvatartás

A 2014. évi CII. törvény "a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról" 2015. március 15-étől lépett hatályba.  A törvény a kiskereskedelemben megtiltja a vasárnapi munkavégzést, s a kiskereskedelmi napokon (vagyis hétfőtől szombatig) 6 és 22 óra között korlátozza a nyitva tartást, kivéve a lentebb említett kivételeket.

Adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak az üzletek.(E törvény alkalmazásában: advent: a december 24-et megelőző negyedik vasárnappal kezdődő, karácsonyig tartó időszak)

Az adventi napokra és a tetszőlegesen meghatározott egy napra vonatkozó nyitvatartási szándékot az érintett időpont előtt 15 nappal be kell jelenteni az illetékes Önkormányzat jegyzője felé.

A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat. A  sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a  vásárlási szokásokra, a  foglalkoztatottak számára és a  lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az  üzletek nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

Nyitva tarthat vasárnap az az üzlet, amelynek árusítótere a  200 négyzetmétert nem haladja meg, Az  általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha ekkor kizárólag az  üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatóegyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.


E törvény hatálya nem terjed ki továbbá
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség
esetén a  jegyző – a  pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a  pályaudvar
területe meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén
történő kereskedelmi tevékenységre;
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.


forrás:http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14186.pdf

A kiskereskedelmi tevékenységet folytató munkáltatónál 2015. április 1-től  a munkavállaló számára vasárnapi munkavégzés esetén száz százalékos bérpótlékot ír elő a jogszabály. Egy naptári hónapban legfeljebb két vasárnap lehet csak munkavégzést előírni a dolgozóknak, kivéve az adventre vonatkozó rendelkezést. (2012. évi I. törv. 140§)