Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Mezőgazdasági tevékenységet folytatók jogi besorolása ezzel kapcsolatos fontos tudnivaló

Mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és gazdálkodó szervezetekszámára fontos figyelembe venni a besorolások és támogatások szempontjából is az alábbi tudnivalókat.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi és nem jogi személy, akkor minősül termelő szervezetnek, ha az alábbi feltételeknek megfelel, többek között legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezető tagsági jogviszonnyal rendelkezik, e mellett szakirányú képzettsége vagy igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlata van.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemély akkor minősül földművesnek, ha szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy legalább 3 éve folytatja mezőgazdasági tevékenységét vagy legalább 25%-ban tulajdonosa Magyarországon bejegyzett termelőszervezet tagjának ahol személyesen közreműködik.

Részlet a törvényből:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról1

7földművesMagyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

amező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítőtevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül,aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységetszemélyes közreműködésként végzi;

19. mezőgazdasági termelőszervezeta mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

a) amelynek

aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,

ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és

aclegalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetőjea mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;