Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Az ÁFA 2015. évi főbb változásai

Az újonnan alakult társaságokaz alakulásuk évében, illetve az azt követő adóévben az eddigi negyedévenkénti helyett havi áfa bevallásra kötelesek. Emellett kiemelendő, hogy negyedéves áfa-bevallásra kell áttérnie azon adózónak, akinek a tárgyévet megelőző második évben az áfa nélküli termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása meghaladja az 50 millió forintot.

 Akik a lakóingatlan értékesítésre korábban áfa adókötelezettséget választottak, nem kell megvárniuk az 5 évet , 2015. február 28-ig nyilatkozhatnak, hogy 2015. január 1-től  áfa mentesen szeretnék értékesíteni lakóingatlanjukat.

Külföldi bevétel-kiadás forintosításakor azon az árfolyamon kell átszámítani, melyet az adott ügyletben az áfa alapjának forintra történő átszámításakor alkalmaztak.

Amotorbenzin  előzetesen felszámított adója levonható bizonyos feltételek mellett, ha az adóalany a terméket,  igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be.

Viszonteladónális megnyílik az áfa levonási lehetőség az adóköteles termékek, szolgáltatások beszerzéséhez, kivéve a továbbértékesítési céllal beszerzett, illetve importált termék áfája esetében.

 

Kezelőszemélyzet nélküli automatánála készpénzes ügyletről a számlát elegendő a teljesítésről számított 15 napon belül kibocsátani.

2015-től kezdve előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek a csereügyleteknél lesz jelentősége.

Fordított adózás lép hatályba egyes vas és acélipari termékek értékesítésére.

Az építési munkához kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások, valamint iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele a belföldi fordított adózás alá eső ügyletek közé fog tartozni abban az esetben is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez tartoznak.

 5%-os áfakulcs alá fog esni egyes nagy testű állatok (például juh, kecske, szarvasmarha)élő és feldolgozott formában történő értékesítése.

A belföldi összesítő jelentés értékhatára 2 millió forintról 1 millió forintra csökken, és az adóalany választása alapján a csökkentett értékhatár alatti ügyleteit is jelentheti az adóhatóság felé (tehát az összes ügyletét, értékre tekintet nélkül). Ennek megfelelően az 1 millió forint áfa összeget elérő kimenő számlákon a vevő adószámát is kötelezően fel kell majd tüntetni.

Ha az adószám felfüggesztésre kerül, az áfa levonási jog nem gyakorolható a jogerőre emelkedés napjától.