Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

A fizetés nélküli szabadságról a 2020.évi  82 kormányrendelet alapján

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

6. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

20. § (1) A  veszélyhelyzet fennállásának időszakában a  veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a  munkáltató – a  tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság a  munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az  egészségügyi szolgáltatási járulék (2)  bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a  munkáltató a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.