Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

2015-től elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a hulladéktermelőknek, kezelőknek

Tisztelt Ügyfelünk!

2015. január 1-jétől a környezetvédelmi adatszolgáltatásokat elektronikus úton az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitöltött elektronikus űrlapokon küldhetőek be a hatósághoz. (www.okir.hu)

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről a  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell adatot szolgáltatni.

E rendelet hatálya

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra, valamint

b) a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre terjed ki.

A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője  számára a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartási kötelezettség van.

Adatszolgáltatásra kötelezett: a hulladéktermelő, a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő;

A rendelet szerinti adatszolgáltatásra köteles a  hulladéktermelő, ha a a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.

A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

a) a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig valamint

b) a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig köteles adatot szolgáltatni.

Az éves adatszolgáltatásra kötelezett a 2014. évi adatokról az e rendeletben foglaltak szerint szolgáltat adatot.

A 2014. év negyedik negyedévéről a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett az e rendelet szerinti adattartalommal és módon 2015. február 15-ig szolgáltat adatot. A felügyelőség a befogadott adatot 2015. március 15-ig feldolgozza és szakmailag ellenőrzi.

Ha a hulladékot Magyarország területére külföldről hozzák be, a hulladékról a hulladék első belföldi átvevője vezet nyilvántartást.

 A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekbőlképződött hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek  teljesíti.